Algus

Idee

Kümnekonna aasta eest hakkas Tartu Maarja Kool otsima kohta, kus korraldada oma õpilastele suvelaagreid. Peale pikki otsinguid jäädi pidama Haavassaare tallu Põlvamaal Kiidjärvel, kus oli olemas suur kahekordne maja, mis möödunud sajandi alguses tegutses turismitaluna. Aastatega muutus koht omaseks nii lastele kui ka lapsevanematele ja õpetajatele. Laste tulevikule mõeldes sündis idee rajada Haavassaarele intellektipuudega noortele aastaringne kodu.

Asutamine

7. aprillil 2001. aastal asutasid Tartu Maarja Kooli lapsevanemad, õpetajad ja Tartu Toome Rotary Klubi koos hulga toetajatega Sihtasutuse Maarja Küla. Sihtasutuse Maarja Küla peaeesmärgiks seati Eesti intellektipuudega noortele kodu – Maarja Küla – rajamine. Pool aastat hiljem vormistati Haavassaare kinnistu Maarja Küla omandiks.

Eesmärgid

  • Rajada Põlvamaale Kiidjärve külla Haavasaare tallu 50-le Eesti intellektipuudega noorele arengu- ja töötamisvõimalusi pakkuv kodu – Maarja Küla.
  • Teavitada ühiskonda intellektipuudega inimeste olemasolust, olemusest ja nende elukorraldusega seonduvatest puudujääkidest Eestis.
  • Korraldada kampaaniaid, kontserte, näitusi, heategevusüritusi, mille tulu läheb Maarja Küla rajamiseks.
  • Leida Maarja Küla rajamiseks suuremaid ja väiksemaid toetajaid ja finantseerijaid nii Eestist kui välismaalt.
  • Viia Eesti seadusandlusesse sisse muudatusi, mis puudutavad puuetega inimeste elukorraldust, iseäranis kogukonnas elamist.

Tulevikuvisioon

Valmisehitatud Maarja Külas hakkab elama kuni 50 intellektipuudega noort ja 20 hooldajat-kaastöölist. Maarja Küla olemasolevale peahoonele lisandub 6 pereelamu tüüpi maja ja töökoda. Töökojas tehakse metalli-,
puu- ja savitööd ning kootakse vaipu. Lisaks töökodadele töötavad külaelanikud ka aia-ja põllumaal, kasvatades küla tarbeks puu-, juur- ja köögiviljad ise. Külla ehitatakse hoone, mis täidab kultuurimaja funktsiooni. Külaelanikele pakutakse võimalust juhendajate käe all kultuuri loomisest osa võtta, samuti kutsutakse külla erinevaid esinejaid.

Lisa kommentaar