Kutsu meid Tartusse talgutööle!

Maarja Tugikeskuse ja Maarja Küla noored on valmis, Tartu linna piires, kord nädalas pakkuma abikätt talgutöödel. Aitame meelsasti puid riita laduda, riisuda, lihtsamatel õueala koristustöödel. Meiega tuleb alati kaasa ja juhendab tööde tegemisel tegevusjuhendaja.

Tasu tehtud töö eest on vabatahtlik. Sõltuvalt asukohast võib juhtuda, et tuleb kompenseerida sõidukulu.

Millised tööd on meile jõukohased?
Okste ja prahi korjamine, peenikeste okste saagimine, puude riita ladumine, lehtede riisumine, õueala pühkimine, väheses mahus kaevamine, väiksemate kivide kandmine, lume lükkamine, lihtne käsitöö või muu sarnane.

Kes võib meid kutsuda?
Kõik Tartu linnas elavad abivajajad, kes suhtuvad meisse hästi ja tahavad tundma õppida puudega inimesi.

Kuidas meid kutsuda?
Võtke ühendust meie tegevusjuhendajaga:
Lauris – Tel 734 39 84 või lauris@maarjakyla.ee