Mõju ühiskonnale

 

SA Maarja küla kuulub Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikku.

Sotsiaalne ettevõte on organisatsioon, mis tahab lahendada mõnda ühiskonna kitsaskohta. Seda teeb sotsiaalne ettevõte oma toodete-teenuste müügi abil. Ehk siis – sotsiaalne ettevõte tegutseb mingi konkreetse ühiskondliku eesmärgi saavutamise nimel, kasutades selleks ettevõtlusega teenitud tulu. (SEV kodulehelt)

Meie mõju raport:

1 2 3