Käimasolevad projektid

  • Rehabilitatsiooniprogramm HEV (hariduslike erivajadustega) õppijate kutseharidusest tööle siirdumise toetamiseks. 28/03/2016 Alates märtsist novembrini 2016 pakub Maarja Küla rehabilitatsiooniprogrammi raames teenust neljale Räpina Aianduskooli Maarja Küla õpperühma kolmanda kursuse õpilasele. Programmi eesmärgiks on  toetada koostöös kutseõppeasutuse ja rehabilitatsioonimeeskonnaga HEV õppijat tööturule siirdumisel, kaasates toetusprotsessi tema õpetajad, vanemad, tööandja ja võrgustikuliikmed. Töö tellijaks on Astangu Kutserehabilitatsioonikekus ja rahastajaks Euroopa Sotsiaalfond lähtudes meetmest 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused ...
  • Pikaajaline kaitstud töö teenus Maarja Külas 28/01/2016
  • Ma armastan aidata 28/05/2014   SA Maarja Küla on pühendanud oma tegevuse erivajadustega inimeste elu korraldamisele. Mitte pelgalt elamise ja hooldamise osas, vaid mõeldes inimeste igakülgsele arengule ning rollile ühiskonnas. Seetõttu võime oma tegevused jagada nelja suurde valdkonda – elamine ühises majapidamises, töötamine nii oma majapidamises, kaitstud töö keskustes kui ka väljaspool Küla, rehabilitatsioon ja koostöös Räpina Aianduskooliga kutseõppe pakkumine. Erivajadustega ...