Lõpetatud projektid

 • PROJECT: Woodwork as a Tool for Inclusion 07/10/2016 PROJECT: Woodwork as a Tool for Inclusion Funded by: PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Total cost: 8049,77 euro Period: 01.12.2015 – 31.08.2016 Accomplishments   The main accomplishment of the Project was that Woodwork workshop of Maarja Village was able to continue its activities at the end of 2015 and first 8 month of 2016. The key activity was providing intellectually disabled persons to improve their skills in ...
 • Hanke „Kaitstud töö teenuse arendamine Lõuna-Eestis“ lühikokkuvõte 08/01/2016   SA Maarja Küla Kaitstud Töö Keskuses pakutakse juba 5 aastat töötegemise võimalust kaitstud ja kohandatud töökeskkonnas. Meil on hea meel, et riigihanke läbi viimine “Kaitstud töö teenuse arendamine Lõuna-Eestis” usaldati  Maarja Külale. Perioodil 12.02.-30.11.2015 on Maarja Küla osutanud kaitstud töö teenust klientidele Lõuna-Eesti piirkonnast, kelle töövõimekaotus on 80-100%. Hanke tegevuste tulemusena: Pakuti teenust 44 inimesele kokku 14 167,5 tunni ...
 • Projekt „Kaitstud töö teenuse arendamine Lõuna-Eestis“ 03/03/2015   Mis on Kaitstud töötamise teenuse eesmärk? Kaitstud töö teenuse eesmärk on pakkuda isikule töötegemise võimalust kaitstud ja kohandatud töökeskkonnas ning tuge suundumisel tööturuteenustele. Teenuse sisuks on töötamise võimaluse, juhendamise ja psühhosotsiaalse toe pakkumine isikutele, kes oma erivajaduse tõttu ei ole võimelised töötama tavalistes töötingimustes avatud tööturul või ei ole võimelised seda tegema stabiilselt ja järjepidevalt. Kaitstud ...
 • Sergei sussiprojekt 12/12/2014  Sergei Lang on vahva mees, kes elab Maarja Külas aastast 2004, ajast mil ta otsustas välja kolida vanadekodust. Paar aastat enne seda oli ta kaotanud ema. Pärast Räpina Aianduskooli lõpetamist Maarja Küla õpperühmas, on ta kaasa löönud  erinevates projektides. Täna töötab ta viiel päeval nädalas Maarja Küla Tartu poes, kus müüb erivajadustega inimeste tehtud tooteid. Sergeil on ...
 • Projekt “Kaitstud Töö Keskuse töö jätkamine” 01.10.-31.10.2014 30/09/2014 SA Maarja Küla sai HMN poolt positiivse otsuse oktoobrikuu projektitaotlusele, tänu millele same jätkata tegevusi kaitstud töö töötubades. Nende töötubade töö jätkamine on oluline erivajadustega inimeste tööharjumuste ja töökogemuse hoidmiseks ning säilitamiseks. Töötube on mitmeid: käsitöökoda, vaibakoda, savikoda, kodumajandus, haljastus/metsandus,  puidukoda ja pood-töötuba Tartu Lõunakeskuses. Töötubades valminud käsitööd müüakse Maarja Küla poes Tartu Lõunakeskuses. Projekti eesmärgid:                         Töö ...
 • Projekt “Kaitstud Töö Keskuse töö jätkamine” 01.09.-30.09.2014 09/09/2014   SA Maarja Küla sai HMN poolt positiivse otsuse septembrikuu projektitaotlusele, tänu millele same jätkata tegevusi kaitstud töö töötubades. Nende töötubade töö jätkamine on oluline erivajadustega inimeste tööharjumuste ja töökogemuse hoidmiseks ning säilitamiseks. Töötube on mitmeid: käsitöökoda, vaibakoda, savikoda, kodumajandus, haljastus/metsandus,  puidukoda, pood-töötuba Tartu Lõunakeskuses. Töötubades valminud käsitööd müüakse Maarja Küla poes Tartu Lõunakeskuses. Projekti eesmärgid: Töö pakkumine erivajadustega ...
 • Projekt “Kaitstud Töö Keskuste töö jätkamine” 01.07.-31.07.2014 14/07/2014 leping nr 3-3/3145 SA Maarja Küla sai HMN poolt positiivse otsuse juulikuu projektitaotlusele, tänu millele saame jätkata tegevusi kaitstud töö töötubades. Nende töötubade töö jätkamine on oluline erivajadustega inimeste tööharjumuste ja töökogemuse hoidmiseks ja säilitamiseks Projekti eesmärgid: 1. Töö pakkumine erivajadustega inimestele, tööharjumuse hoidmine 2. Erivajadusega inimeste nõustamine tööeluga seonduvates küsimustes 3. Võimalusel töö leidmine avatud tööturul ning sobivate kandidaatide ...
 • Projekt “Kaitstud töö Keskus-puuetega inimeste võimalus töö tegemiseks” 13/06/2014   Projekt “Kaitstud töö Keskus-puuetega inimeste võimalus töö tegemiseks” Leping nr 3-3/3130 Projekti eesmärgid: Töö pakkumine erivajadustega inimestele, tööharjumuse hoidmine Erivajadusega inimeste nõustamine tööeluga seonduvates küsimustes Võimalusel töö leidmine avatud tööturul ning sobivate kandidaatide ettevalmistamine Tellimustööde hankimine ning nende õigeaegne ning nõuetekohane täitmine  Töötubade juhendajate rakendamine praktikajuhendajate/ kogemuskoolitajatena Puuetega inimeste toodangu müük Lõunakeskuses asuvas poes Projekti sihtgrupp: psüühilise erivajadusega inimesed,kes on jäänud kõrvale avatud tööturu teenustest ...
 • Noortevahetusest taanlastega Maarja Külas 03/03/2014 Pealkirjaga “Winterfeelings” ehk “Talvetunded” toimus Maarja Külas veebruari lõpus rahvusvaheline noortevahetus, kus osales kaheksa Taani noort Limfjordsskolen’ist ja kaheksa noort Maarja Külast. Eesmärk oli aktiivsel moel tutvuda looduse ja keskkonnaga meie ümber talvisel ja lumisel ajal. Päev enne noortevahetust pidi toimuma Tartu suusamaraton, aga see jäi ära. Teame küll miks, kui lund ei ole, siis ...
 • Exchange of experiences between Austria and Estonia 05/02/2014 At the moment we are hosting two EVS volunteers for a short time in our workshops. They are coming from Sunnahof, Austria. We offered the possibility to people with learning disabilities coming out from another European country, they can try out and develop their skills in another cultural environment with a different language. To tackle ...
 • “Winterfeelings” ehk talvine noortevahetus Taanlastega 03/02/2014 Juba kahe nädala pärast jõuavad Maarja Külla 8 noort ja 3 grupijuhti Limfjordskolen’ist. Koos 8 noortega Maarja Külast nad nautivad talve ja loodust talvel. Läbi erinevaid aktiivseid tegevusi kogume mis on talv ja kuidas näeb välja loodus meie ümber külmal ja lumisel ajal. Limfjordsskolen on internaatkool intellektipuudega noortele Põhja-Taanis. Meie ühine projekt sai toetust Euroopa Noorte eesti ...
 • Mentorprogramm Maarja Külas 29/10/2013   Maarja Külas on valminud mentorprogramm meie uutele ja vanadele töötajatele. Alates sügisest on meil tegutsemas 6 mentorit, kes aitavad oma nõu ja jõuga meie meeskonna liikmetel end Maarja Külas hästi tunda. Mentorprogrammi projekti rahastas EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel. Meil on ainult rõõm, kui te leiate selle programmi olevat kasulik ka teie organisatsioonile ...
 • Puuetega inimeste töökoolitus Maarja Külas ja Tartu butiik- töökojas 16/10/2013 Projekti raames said puuetega noored õppida ja harjutada töölkäimist Maarja Külas 6 kuud ja Tartu Lõunakeskuses 4 kuud. Projekt kestis kolm aastat (2010-2013), ning oli suunatud ennekõike töölesaamist toetavate tegevuste läbiviimiseks.  Projekti tulemused:  50 inimest (29 Maarja Küla elaniku, 21 inimest väljaspoolt küla) on saanud 6-kuulise koolituse puidutöö, käsitöö, savitöö, haljastuse, aianduse ja vaibakudumise erialal 21 inimest (15 ...
 • Sihtasutuse Maarja Küla tegutsemisvõimekuse tõstmine 09/09/2013   Projektis “Sihtasutuse Maarja Küla tegutsemisvõimekuse tõstmine” luuakse kuuele sihtasutuse töötajale võimalus läbida mentori ettevalmistus ning kujundada välja mentorprogramm, mille järgi saab nõustada erihoolekande valdkondade töötajaid peale Maarja Küla ka teistes sama valdkonna organisatsioonides. Projekti käigus toimub ka kogemus- ja meeskonnatöö koolitus sihtasutusega seotud isikutele. Loodud mentorprogrammi tutvustatakse MTÜ Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu juhatuse koosolekul ning eeldatavasti ...
 • ESF Projekt „Tahan ise minna Oma Rada, kohe päris algusest“ 09/04/2013   ESF Projekt „Tahan ise minna Oma Rada, kohe päris algusest“ Maarja Küla SA on alates 01.06.2012 kuni 30.04.2014 rakendamas Põlva-, Võru ja Tartumaal Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekti “Tahan ise minna Oma Rada, kohe päris algusest”. Läbi projekti pakume erinevaid teenuseid 40-le inimesele, vanuses 15-64 (k.a), kellel on puue, haigus või mõni muu olukord, mis oluliselt raskendab ...
 • “Equal opportunities for everybody” 27/02/2013   Projekti nimi: “Equal opportunities for everybody” Projekti kestvus: veebruar 2013 – märts 2014 Projekti eesmärk: võimaldada HAMETi kutsesobivustestide läbiviimine Maarja Külas. Töötamise võimaluse pakkumine intellektipuudega inimestele Maarja Küla Põlva ja Tartu poodides.  
 • Läbi Eestimaa koos erivajadusega inimesega 22/02/2013   Projekti eesmärk: Tutvustada erivajadusega inimestele Eestimaa looduskauneid kohti, mida on võimalik külastada ka ratastoolis. Õpetada telkimist, ohutult lõkke tegemist, keskkonnahoidlikku ja loodust säästvat reisimist ja matkamist erinevatel aastaaegadel. Tutvustada looduses leiduvaid söödavaid taimi, esmaabiks ning raviks sobivaid taimi ning levinumaid mürgiseid taimi. Välja anda Maarja Küla ajalehe Küla Teataja eriväljaanne projektis kogetust. Keskkonnaministeeriumi arengukava §3 lõik ...
 • Organisatsioonide ühendus intellektipuudega inimeste paremaks kaasamiseka ühiskonda 26/04/2012 Projektis Organisatsioonide ühendus intellektipuudega inimeste paremaks kaasamiseks ühiskonda osalejate eesmärgiks on edendada erihoolekande teenust pakkuvate organisatsioonide ja vabaühenduste omavahelist võrgustikutööd ning partnerlust Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusametiga selleks, et suurendada intellektipuudega inimeste võimalusi olla täisväärtuslikud ühiskonna liikmed. Projekti käigus läbiviidavate kahe seminari tulemusena luuakse osalejate vahel ühendus, mis võimaldab erihoolekande teenuste pakkujatel ühiselt osaleda teenuste ...
 • Aitame erivajadusega noore tööle! 20/03/2012   Projekti „Aitame erivajadusega noored tööle!” eesmärgiks on rakendada erivajadusega noored tööle kohtades, kus arvestatakse nende oskusi, võimeid ja tõsist soovi anda oma panus meie kõigi paremaks tulevikuks. Alates novembrist 2009 elab Maarja Külas 32 intellekti- ja liitpuudega inimest viies peremajas. Lisaks puudega inimestele elavad ja töötavad Maarja Külas nende tugiisikud, töökodade meistrid ja vabatahtlikud erinevatest Euroopa riikidest. Oleme ...
 • Erihoolekande valdkonna kompleksse täienduskoolitussüsteemi ning koostöövõrgustiku arendamine 20/03/2012 Osaleme partneritena Tartu Tervishoiukõrgkooli poolt läbiviidavas projektis, mille eesmärgiks on täiendkoolitussüsteemi arendus ning efektiivse ja jätkusuutliku koostöövõrgustiku loomine.
 • Kogukonnas elamine on ühiskonnas elamine 20/03/2012   Maarja Küla on küll väike külana, kuid suur mõttemallide murdjana. Ikka ja jälle kohtume inimestega, kes pelgavad vaimupuudega inimesi ning seda erinevatel põhjustel. Küll seetõttu, et arvatakse nende elu väga kurb ja trööstitu olevat, küll seetõttu, et kardetakse neid käituvat ebatavaliselt. Maarja Küla elanikud on läbi aastate tõestanud, et me oleme täiesti tavalised inimesed oma rõõmude ja oma muredega. Kuidas ...
 • Maarja Küla äriplaani koostamine ja käivitamine 20/03/2012   Projekti  “Maarja Küla äriplaani koostamine ja käivitamine´´ teostajate eesmärk on äriplaani koostamine ning ellu viimine SA Maarja Küla omatulu tagamiseks ning intellektipuudega noortele töövõimaluste loomiseks. Äriplaani ühe osana viime läbi uuringu puuetega inimeste poolt tehtava toodangu ning selle turupotensiaali kohta. Projekti tulemusena koostatud äriplaani ellu viimise korral on loodud eeldused uute töökohtade loomiseks intellektipuudega inimestele. Toodangu ...
 • Puuetega inimeste töökoolitus Maarja Külas ja Tartu butiik-töökojas 20/03/2012   Meede 1.3.1 “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine” Projekti kood: 1.3.0102.10-0273 01.03.2010 alustati SA Innove kaudu rahastatavat projekti, mille läbi võimaldatakse puuetega inimestele töökoolitust Maarja Külas ning Tartus avatavas butiik-töökojas. Esimene 10-liikmeline grupp töötab usinasti ning 6 kuuline koolitusaeg lõpeb septembris. 01.oktoobrist alustab tööd uus grupp, huvilised väljastpoolt Maarja Küla on oodatud registreeruma koolitusele. Täpsem info projektijuhilt Natalja´lt telefonil ...
 • Täiendkoolitusprogrammi väljatöötamine ja piloteerimine sotsiaal- ja haridusvaldkonna spetsialistidele puudega inimeste edukaks kaasamiseks ühiskonda 20/03/2012 Oleme partneriks Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt elluviidavas projektis, mille eesmärgiks on anda erineva valdkonna spetsialistidele ühiseid teadmisi, parandada teadlikkust võrgustikutööst ning soodustada koostööd.
 • Ülevaade MTÜ Varjukülg ja Maarja Küla noorte koostööst 20/03/2012  
 • Töökohtade loomine erivajadustega inimestele kogukonnas elamise tingimustes Maarja Külas 20/03/2012   SA Maarja Küla on erihoolekandeasutus, kus pakutakse kogukonnas elamise teenust ja ööpäevaringset erihooldusteenust kokku 32 inimesele. Maarja Külas töötavad Räpina Aianduskooli erivajadusega noorte kutseõpperühmad ning alates 2012 lisandub igapäevaselt juba 23 kutseõppurit. Maarja küla pakub erivajadustega inimestele võimalustosaleda tööharjutustel. 2011. a. jooksul tegelesime karjäärinõustamisega, mille kaudu saime reaalsema pildi inimeste soovidest ja 2012. a. kindlasti ...
 • Reoveepuhasti II järgu ja sadeveesüsteemi ehitamine Maarja Külas 20/03/2012   Reoveepuhasti II järgu ja sadeveesüsteemi ehitus Maarja Külas    
 • Tundetoa sisustamine ja külasiseste raadiosaatjate-vastuvõtjate ostmine 20/03/2012   Tundetoa sisustamine ja külasiseste raadiosaatjate-vastuvõtjate ostmine
 • Maarja Küla Külakeskuse ehitus 20/03/2012  
 • Intellektipuudega noorte arendus-ja huvitegevuste koordineerimine kutseõppeprogrammi ja töökodade käivitamise läbi Maarja Külas 20/03/2012 Aeg: 2007.a Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu, Sotsiaalministeerium
 • Kogukonnas elamise teenuse kvaliteedi tõstmine Eestis 20/03/2012 Infovoldik projekti kohta: link ning toetuste kasutamise lõpparuanne: link  
 • Maarja Küla Arenduskeskuse lõpuniehitamine ja käivitamine 20/03/2012  
 • Maarja Küla hoonete projekteerimine, uuringu läbiviimine ja põhifondi taotluse esitamine 20/03/2012   Phare PPF 2003 Projekt: Maarja Küla hoonete projekteerimine, uuringu läbiviimine ja põhifondi taotluse esitamine Aeg: 2005 Phare PPF 2003 projekti raames koostame Maarja Külas ehitatavate ja taastatavate hoonete ehitus-, rekonstrueerimis- ja sisustusprojektid. Samuti uurime, millise tegevusega oleks tulevastes töökodades kõige perspektiivikam tegeleda. Seejärel koostame taotluse ehituse finantseerimiseks.      
 • Maarja Küla maaküttele üleviimine 20/03/2012   Aeg:  2006/2007.a Rahastajad: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Rotary International, Eesti-Hollandi Heategevusfond Päikeselill (http://www.paikeselill.ee/?id=10306)
 • Maarja Küla rekreatsioonikompleks 20/03/2012 Tänu “Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetusele” oleme saanud Maarja Külla spordiväljakud (võrk-, korv- ja jalgpalliväljak), vaba aja veetmiseks kena lehtla ja lõkkeplatsi koos pinkidega, metsa toreda õpperaja, kus ratastoolides olijad ligi pääsevad. Seega võime pakkuda õues õppimise, sporditegemise ning vaba aja veetmise võimalusi kõikidele huvilistele. Tere tulemast! Meie poolt suur-suur aitäh kõigile PRIA konsultantidele, kes mei on nõustanud ja toetanud projekti elluviimisel. ...
 • Maarja Küla teede ja kõnniteede ehitamine 20/03/2012 Soome Rotary klubide – Helsinki International, Borga-Porvoo, Espoo-Meri, Lauttasaare-Drumsö, Itä-Helsinki ja Tartu Toome Rotary klubi ühistaotlus Rotary Intenationalile rahastamaks teede ja kõnniteede ehitust Maarja Külas rahuldati. TREF AS teostas vajalikud ehitustööd suvel ja augustis käisid kohal Rein Must Tartu Toome Rotary klubist ning Kuldar Käsper firmast Ehitusseire ning tunnistasid tehtu vastu võtmist väärivaks.
 • Maarja Küla töökeskkonna kujundamine 20/03/2012 Phare Access 2002 abiprogramm Projekt: Maarja Küla töökeskkonna kujundamine Aeg: 2004 – 2005 Tänu Phare Access 2002 projektilt saadud rahastusele on meil õnnestunud hankida puidutööpingid tulevase töökoja tarbeks ning sisustada kangastelgedega käsitöötuba. Küla põllumaa tarbeks sai hangitud seemneid ja istikuid, aiatööriistu, mulda, sõnnikut ja kasvuhoone koos kastmissüsteemiga. Lisaks sellele korraldasime 2004. aasta suvel tulevastele elanikele suvelaagri, ...
 • Maarja Küla töökodadehoone ventilatsioonisüsteemi ehitamine 20/03/2012 Maarja Küla töökodade hoone ventilatsioonisüsteemi ehitamist toetas hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm. Maarja Küla Arengumaja ventilatsiooniruum näeb välja nagu vana võimsa laeva mootoriruum. See on otsast-otsani täis tehnikat ja suuri torusid. Neid torusid on täis ka kõik töötoad ja muudki ruumid, kõik ikka selleks, et tööd teha oleks mõnus ja hingata kerge!  
 • Maarja Küla töökojahoonete ehitamine 20/03/2012 Taotlus ”Maarja Küla töökojahoonete ehitamine” Kohaliku füüsilise elukeskkonna arendamise programmi rahuldati ning ettevalmistustööd algasid 17.07.2006.a. Nurgakivi töökodade hoonele pandi 18. novembril ja esimene etapp peab valmis saama 31. märtsil. Ehitajaks on PKV Housing OÜ. Koostööpartneriteks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Siseministeerium, Eesti Riiklik Arengukava, projekti toetab Euroopa Liit.
 • Maarja Küla töötubade sisseseade ostmine 20/03/2012 Soome Pyynikki Rotary klubi ja Tartu Toome Rotary klubi tegid ühistaotluse Rotary Internationalile taotlemaks raha töötubade seadmete soetamiseks. Taotlus rahuldati ning enamus sisseseadest on ka ostetud. Nii saime liimpuidupressi, freespingi, puurpingi, õmblusmasinad ja materjale kõigile. Savikoja seadmed saabuvad sepembri lõpus. Siis saame projekti kokku võtta ja aruande ära esitada. Igatahes kõik, mida oleme saanud, on kohe ...
 • Pöördumine 20/03/2012   Käesolevaga edastame HEV kutseõppe nõukogule ettepanekud, mis vormistati 2. oktoobril 2009. aastal Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumis toimunud seminaril „Erivajadusega noor kutseõppes ja tööl – unistus või reaalsus“. Seminaril olid esindatud kõik Eestis toimetuleku- ja hooldustasemel kutseõpet pakkuvad õppeasutused. Selleks, et tagada kõikidele hariduslike erivajadustega kutseõppuritele võrdsed võimalused kvaliteetseks väljaõppeks valitud erialal, teeme ettepanekud: –       töötada välja kutseõppe valdkonnas toimetuleku- ...
 • Tundetoa sisustamine ja külasiseste raadiosaatjate-vastuvõtjate ostmine 13/03/2012 Tundetoa sisustamine ja külasiseste raadiosaatjate-vastuvõtjate ostmine. <a href=”http://www.maarjakyla.ee/wp-content/uploads/2012/03/header.png”><img title=”header” alt=”” src=”http://www.maarjakyla.ee/wp-content/uploads/2012/03/header-300×32.png” width=”300″ height=”32″ /></a>
 • Vee- ja kanalisatsioonitrassi ning reoveekäitlemise süsteemi rajamine Maarja Külale 03/08/2011 SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Rotary International Projekt: Vee- ja kanalisatsioonitrassi ning reoveekäitlemise süsteemi rajamine Maarja Külale Aeg: 2004 – 2005 SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Rotary Internationalile esitatud ühistaotluse toel valmis Maarja Külale eluks hädavajalik veesüsteem. Rotary International rahastas 2003.a. puurkaevu ehitamist ning veepuhastusseadme ostmist ning paigaldamist. 2004.a. otsustati toetada vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamist. 2005.a. toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus omalt ...