Rehabilitatsiooniprogramm HEV (hariduslike erivajadustega) õppijate kutseharidusest tööle siirdumise toetamiseks.

Alates märtsist novembrini 2016 pakub Maarja Küla rehabilitatsiooniprogrammi raames teenust neljale Räpina Aianduskooli Maarja Küla õpperühma kolmanda kursuse õpilasele. Programmi eesmärgiks on  toetada koostöös kutseõppeasutuse ja rehabilitatsioonimeeskonnaga HEV õppijat tööturule siirdumisel, kaasates toetusprotsessi tema õpetajad, vanemad, tööandja ja võrgustikuliikmed. Töö tellijaks on Astangu Kutserehabilitatsioonikekus ja rahastajaks Euroopa Sotsiaalfond lähtudes meetmest 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020.  Programmi raames saavad õppurid osaleda nii grupitöödes kui ka individuaalsel nõustamisel lähtuvalt osalejate vajadustest koostöös kooli ja Töötukassaga ning töökohtade külastused.  Toetame kutsekooli lõpetajat sobiva töökoha leidmisel, tööandjaga suhtlemisel ja kohanemisel töökohal. Nõustame ja toetame tööandjat, kolleege.

astangu esf