Teenused

Maarja Küla pakub teenuseid erinevates valdkondades:

Elamine Maarja Külas:

Rehabilitatsioon:
Rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on parandada inimese iseseisvat toimetulekut, soodustada töötamist või tööle asumist ja suurendada ühiskonnas osalemist.

SA Maarja Küla rehabilitatsioonimeeskond osutab rehabiliteerimise teenust alljärgnevale sihtrühmale:

* 16-aastased kuni riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 vanaduspensioniikka jõudnud psüühilise erivajadusega isikud
… Loe edasi rehabilitatsiooni teenustest siit

Töötamine Maarja Külas:
Maarja Külas töötavad…

  • kohapeal elavad Maarja Küla elanikud
  • erinevate projektidega seotud kliendid väljaspool küla (tööpraktikal, tööharjutusel,vabatahtlikul tööl)
  • erinevatel riiklikel teenustel olevad kliendid (toetatud töötamine, rehabilitatsioon)
    … Loe edasi töötamise teenustest siit

Räpina aianduskooli Maarja Küla õpperühma
Maarja Küla õpperühm loodi 2006. aasta lõpus ning esimesed 12 õpilast asusid kutseõpet omandama 1. jaanuarist 2007. aastast. 2007 – 2009. aasta sisseastujad asusid õppima aianduse ja kodumajanduse erialal, alates 2011. aastast saab Räpina Aianduskooli Maarja Küla õpperühmas omandada kutsekeskhariduse aianduse erialal.
… Loe edasi aianduskooli õpperühmast siit

Lisa kommentaar