Töötamise teenused

Kes töötavad Maarja Külas ?

 • kohapeal elav Maarja Küla elanik
 • erinevate projektidega seotud kliendid väljaspool küla (tööpraktikal, tööharjutusel,vabatahtlikul tööl)
 • erinevatel riiklikel teenustel olevad kliendid (toetatud töötamine, pikaajaline kaitstud töö, rehabilitatsioon)

 

Igapäevane töö Maarja Külas

 • Maarja Küla töökoda:
  Maarja Külal on oma töökoda, kus on töötamiseks/ tööharjutamiseks erinevad toad: savituba, käsitöötuba, puidutöötuba. Samuti on Maarja Külas võimalik tegeleda aianduse ja haljastusega. Töökodades töötatakse E-R 9.00-16.30, vahepeale jääb lõuna ning kohvipaus. Kui Külla saabub läbi projekti või muul moel uus inimene, siis on tal tutvumiseks võimalik osaleda kõikide töötubade töös, et leida enda jaoks sobivaim. Igas töötoas on meister, kes omab erialast haridust / töökogemust ning paar korda kuus korraldavad nad nn „avatud meistri päevi“, et töötubades saaks osaleda ka need inimesed, kellel muidu selleks võimalust ei ole. Töökodade töö on eesmärgistatud: tegeletakse toodangu valmistamisega ning seda müüakse Maarja Küla poodides, mis asuvad Tartus Lõunakeskuses ning Põlvas. Lisaks sellele osaleb Maarja Küla oma toodangu müümisega laatadel ning näitustel. Võimalusel tehakse ka tellimustöid.
 • Maarja Küla köök, elumajad:
  Maarja Küla köögis ning elumajades on võimalik õppida vastavalt oma võimetele oskusi, mis on iseseisvaks eluks äärmiselt olulised: toidu valmistamine, koristamine, majapidamistööd ning muud igapäevased toimetused.
 • Maarja Küla Külakeskus:
  Maarja Küla Külakeskuses töötavad igapäevaselt mõned spetsialistid. Samuti toimuvad seal erinevad vaba aega sisustavad tegevused. Seepärast Külakeskus vajab maja koristajaid, kes oleksid hoolikad ja täpsed.
 • Maarja Küla kohvik:
  Kohvik on koht, kus nii elanikel kui ka töötajatel on tore kokku saada, jäätisekokteile juua nind päevamuljeid jagada! Kohvikus teevad olemise mõnusaks kaks klienti, kes valmistavad, serveerivad ja müüvad lihtsamaid toite ning jäätisekokteile. Samuti tegelevad nemad Kohviku korrashoidmise ning dekoreerimisega. Tuleviku visioonina näeme Kohvikut pakkumas rõõmu ja kehakinnitust ka turistidele.
 • Tartu ja Põlva pood-töötuba:
  Põlvas ja Tartu Lõunakeskuses asuvad Maarja Küla poed-töötoad, kus müüakse Maarja Küla töökodades valminud käsitöötooteid. Lisaks sellele töötavad poodides igapäevaselt puudega inimesed nii Maarja Külast kui ka projektide raames, keda juhendab meister ning ka nemad tegelevad usinasti toodangu valmistamisega. Poodides töötamise eesmärgiks on lisaks käeliste oskuste arendamisele arendada ka distsipliini (kellaaegadest kinni pidamine), struktuuri, klientidega suhtlemist ning sotsiaalseid oskusi
 • Töötamine avatud tööturul:
  Lisaks kaitstud töö keskkonnale soovib Maarja Küla ka toetada klientide töötamist avatud tööturul. Hetkel on kolm inimest läbinud edukalt tööpraktika ning töötavad Rimis, RMK-s ning H. Kaine Mäe talus. Klinetide tööle asumisel tagame neile jätkuva toe olemasolu. Lisaks avatud tööturule soovime võimalusel ja kliendi soovil kaasata neid ka vabatahtlikul tööl. Meie kliendid on töötanud vabatahtlikuna Võru Kodutute Loomade Varjupaigas, Põlva Hooldekodus ning Tartu Nõlvaku Hooldekodus.
 • Allhanked:
  OÜ Cistaga sõlmitud leping lihtsamate allhangete teostamisel