Projekt: Bringing People Together in Art

Rahastaja: Philip Morris International

Periood: 01.11.2018 – 30.06.2019

Projekti eesmärk: Põhieesmärgiks on tuua kokku erinevaid inimesi ühistegevuseks, vaatamata nende puudele või teistele erinevustele.

Alaeesmärgid:

  • Maarja Küla kunstistuudios tegutseb 10-liikmeline koolitusrühm, kuhu kuuluvad nii puudega kui ka ilma puudeta inimesed. Koolitusrühm tegutseb kokku 8 kuud ning nende töödest valmib kunstinäitus ning näitustööde müügiks korraldatakse Kunstistuudios avalik oksjon. Oksjonile eelnevad meediateavitused ning Tartu linna kaasamine;
  • Projektiperioodi jooksul saavad 6 puudega inimest käia 4 korda nädalas Kunstistuudios töötamas. Nende poolt valmistatud teosed müüakse maha ja nii teenivad tulu nii kunstnikud kui ka Maarja Küla;
  • Kunstistuudio on varustatud kaasaegsete töövahendite ja kvaliteetsete materjalidega;
  • Iga kuu külastab kunstistuudiot 100 külastajat;